Projectontwikkeling

Projectontwikkeling

Omdat wij als projectontwikkelaar en vastgoedmakelaar actief zijn in de Kempen weten wij perfect wat er speelt in de regio en welke mogelijkheden er zijn. Bent u eigenaar van een grond met deze mogelijkheden? Dan zetten wij graag onze kennis ter beschikking voor u! Samen met u onderzoeken wij welke mogelijkheden er zijn en wat dit financieel voor u zou kunnen betekenen.

Afhankelijk van de timing zal Di Legno Vastgoed bekijken of wij het project zelf kunnen ontwikkelen. Zo niet, zoeken wij samen met u naar de gepaste partner of ontwikkelaar om uw project alsnog uit te voeren.

Contacteer ons voor een vrijblijvende kennismaking of bespreking van uw project.

Di Legno Projectontwikkeling

Di Legno Vastgoed & Projectontwikkeling is ontstaan uit het familiebedrijf ‘Immo Vanhout’, welke reeds sinds 1995 actief is. Door jarenlange ervaring op de werf én door verschillende goede samenwerkingen wil Di Legno Projectontwikkeling met elk project een meerwaarde brengen voor zowel de eigenaar, de investeerder alsook voor de buurt.
Het hoofddoel is om kwalitatieve projecten te realiseren die perfect passen in de omgeving. Gedurende het hele traject zorgen wij voor een open communicatie tussen u en alle betrokken partijen.


Traject

1.   Voorstudie van uw gronden en gebouwen

In overleg met de eigenaars worden de mogelijkheden tot (her)ontwikkeling bekeken. Afbraak gevolgd door nieuwbouw, soms ook renovatie of de ontwikkeling van een volledig gebied …
Elk project wordt in zijn eigenheid grondig bestudeerd.

2.   Overeenkomst met eigenaar(s)

Indien na deze voorstudie blijkt wat de mogelijkheden zijn van uw grond en gebouwen, zullen we hier het correct financiële plaatje aan koppelen en de mogelijkheden voor een eventuele samenwerking bekijken.

3.   Samenwerking

De samenwerking kan verschillende vormen aannemen, gaande van aankoop en ontwikkeling door Di Legno Vastgoed, een recht van opstal, het zoeken van een andere projectontwikkelaar, …

Wanneer de juiste vorm van samenwerking gekozen is, zetten we dit op papier. Dit biedt zekerheid voor de beide partijen.

4.   Vergunning

In overleg met architecten, studieburelen en vooral ook overheden wordt het project volledig uitgewerkt en het nodige gedaan om de vereiste vergunningen te bekomen.

5.   Verkoop

Het vergunde project wordt door interne en externe adviseurs aangeboden op de markt. Ook hier is de nodige kennis en ervaring beschikbaar.
Bekijk ons huidige aanbod hier

6.   Bouw

Door nauwe samenwerkingen met onze aannemers en ons in-house team zijn wij thuis in alle aspecten van de bouw. Zo zorgt ons team ervoor dat het door ons ontwikkelde project met de grootste zorg wordt uitgevoerd.

Interesse?

Neem vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier of via 014 70 73 23.